Kas jāzina par maksātnespējas procesa uzsākšanu?

Kas ir maksātnespējas process?

Maksātnespējas process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, lai:

 1. Atjaunotu maksātnespējas subjekta maksātspēju un aizsargātu kreditoru kopuma intereses, piemērojot izlīgumu vai sanāciju;
 2. Aizsargātu kreditoru kopuma intereses, piemērojot bankrota procedūru.

Kādas ir maksātnespējas pazīmes?

 • Piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, nav bijis iespējams izpildīt tiesas nolēmumu par parāda piedziņu no parādnieka.
 • Parādnieks nav nokārtojis vienu vai vairākas parādsaistības, no kurām pamatparāda summa atsevišķi vai kopā pārsniedz 4268 EUR, un kurām ir iestājies izpildes termiņš.
 • Parādnieks nav pilnībā izmaksājis darbiniekam darba samaksu, kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību vai nav veicis sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
 • Parādnieks nespēj nokārtot parādsaistības, kurām ir iestājies izpildes termiņš, un viņa parādsaistības pārsniedz aktīvus.

Kādi maksātnespējas veidi pastāv?

 • Maksātnespēja parādniekam (debitoram).
 • Maksātnespēja sev (fiziskai personai).
 • Maksātnespēja savam uzņēmumam (juridiskai personai).

Katrs process ir atšķirīgs, ir jāizvēlas sev nepieciešamais, ar katru tuvāk varat iepazīties Jurists ABC mājaslapas sadaļā „Pakalpojumi”, kā arī zvanot vai rakstot un uzdodot sev neskaidros jautājumus.

Kad ir iespējams uzsākt maksātnespējas procesu?

Latvijā maksātnespējas procedūru nosaka Maksātnespējas likums. Tā mērķis ir veicināt finansiālās grūtībās nonākuša parādnieka saistību izpildi un, ja iespējams, maksātspējas atjaunošanu, piemērojot likumā noteiktos principus un tiesiskos risinājumus. Likums attiecas gan uz juridisko, gan uz fizisko personu maksātnespēju.

Kādos gadījumos nav iespējams uzsākt maksātnespējas procesu?

Fiziskās personas maksātnespējas process nav piemērojams vai to pārtrauc personai:

 • Kura pēdējo 3 gadu laikā pirms šāda procesa pasludināšanas ir sniegusi apzināti nepatiesu informāciju saviem kreditoriem;
 • Kura ir izlietojusi piešķirto kredītu līgumā neparedzētiem mērķiem, un par to stājies spēkā kompetentas institūcijas nolēmums krimināllietā;
 • Kurai pēdējo 10 gadu laikā jau bijis pasludināts šāds process un ir dzēstas saistības;
 • Kurai pēdējo 5 gadu laikā pirms šī procesa pasludināšanas vai procesa laikā stājies spēkā kompetentas institūcijas nolēmums krimināllietā un konstatēts, ka parādnieks izvairījies no nodokļu maksāšanas.

Ierobežojumi juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanai:

 • Juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu nedrīkst iesniegt nodrošinātais kreditors;
 • Ja prasījums nav nodrošināts pilnībā, nodrošinātais kreditors juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu var iesniegt tikai nenodrošinātās prasījuma daļas apmērā;
 • Nenodrošinātais kreditors nav tiesīgs iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, ja attiecībā uz parādnieku ir ierosināts vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process.

Kāda ir maksātnespējas jēga un priekšrocības?

Maksātnespējas process var ilgt mēnešiem (īpaši sarežģītos gadījumos pat gadiem), un tā jēga ir – no parādnieka īpašumā esošajiem līdzekļiem tiek dzēstas viņa kreditoru prasības. Šis process sākas ar tiesas lēmumu par maksātnespējas pasludināšanu, un tas beidzas arī ar tiesas lēmumu par procesa pabeigšanu. Maksātnespēju var iniciēt pats uzņēmums, tā kreditors, vai arī uzņēmuma darbinieks (ja viņam nav izmaksāta darba alga). Neraugoties uz to, ka šis process ir sarežģīts, reizēm tā kreditoram ir pēdējā izeja, un tam ir arī savas priekšrocības:

 1. Parāda apjoms vairs neaug, tiek ņemtas vērā summas bez kavējuma procentiem;
 2. Jūsu konts netiks bloķēts;
 3. Jūs saglabāsit vismaz divas trešdaļas no savas algas;
 4. Salīdzinoši nelielie maksājumi būs jāveic tikai kontrolētu laika periodu. Ja parādi ir vidēji, visbiežāk tas ir no 6 līdz 12 mēnešiem.

Jurists ABC – ko ir vērts ņemt vērā, un kāpēc izvēlēties tieši mūs?

Ir ļoti rūpīgi jāizvērtē, vai maksātnespējas procesa uzsākšana tiešām ir jums izdevīgākais, vienkāršākais vai vispār nepieciešamais variants. Mūsu pieredze rāda, ka bieži vien lētāk ir vienoties ar kreditoriem par summas sadali mazākos maksājumos vai rast iespēju apvienot maksājumus. Jāatceras, ka procesa ierosināšana izmaksā ~1800 EUR, kā arī jums būs jāmaksā 1/3 no savas algas procesa administratoram, kas var ilgt līdz 2 gadiem.

Jurists ABC palīdzēs saprast, kāds ir tieši jums izdevīgākais variants un sniegs pilna servisa kvalitatīvus pakalpojumus:

 • Konsultējam pirms maksātnespējas procesa;
 • Apzinām riskus un priekšrocības;
 • Sagatavojam dokumentus;
 • Pārstāvam tiesas procesā;
 • Vienojamies par parāda apmaksu;
 • Iesniedzam kreditora prasījumu, ja maksātnespēja tiek pasludināta.

Jurists ABC ir ārkārtīgi liela pieredze, iepriekšējā gadā vien ir pieteikti vairāk nekā 400 maksātnespējas procesi. Nododot to mūsu rokās, būsit droši, ka jūsu maksātnespējas process tiks pilnībā novests līdz galam – no sākuma līdz pašām beigām. Jurists ABC parūpēsies par visu, jums pašam vairs nekas nebūs jādara.

Atstājiet komentāru

[contact-form-7 404 "Not Found"]
×