Laulības šķiršana, uzturlīdzekļu lietas

Laulības šķiršana, uzturlīdzekļu lietas

04

Pakalpojuma apraksts

Laulības šķiršanas process var būt gan emocionāli, gan finansiāli grūts laiks, tādēļ visas formalitātes vislabāk uzticēt profesionāliem juristiem.Laulības šķiršana nav tikai kopdzīves un laulības pārtraukšana, procesa gaitā tiek izskatīti arī citi jautājumi – laulībā dzimuša bērna aizgādība, bērna uzturlīdzekļi (alimenti) un kopīgās mantas sadale. Laulību nešķir, ja šie jautājumi nav iekļauti prasības pieteikumā vai nav atrisināti pirms laulības šķiršanas.Plašāk par laulības šķiršanas procesu, saistītajiem jautājumiem, kā arī par visiem nepieciešamajiem dokumentiem jums pastāstīs konsultācijas laikā.

01

Kā norit process?

Saskaņā ar Civillikuma 72. pantu par izirušu tiek uzskatīta laulība, ja laulātie vismaz trīs gadus dzīvo šķirti. Ja laulātie dzīvo šķirti mazāk nekā trīs gadus, tiesa laulību var šķirt tikai konkrētos gadījumos.

Prasības pieteikums par laulības šķiršanu ir jāsagatavo saskaņā ar Civilprocesa likuma 128. un 235.1. pantu. Prasītājam ir jāsagatavo pieteikums brīvā formā, īpašas veidlapas nav. Prasības pieteikumu var iesniegt dažādi – personīgi, sūtot pa pastu vai elektroniski. Taču katrs laulības šķiršanas gadījums ir individuāls, līdz ar to arī atšķirsies pievienojamie dokumenti, tādēļ ļoti noderīgi ir vērsties pie jurista. 

03

Kas jāņem vērā?

Šķirot laulību, katrs laulātais patur mantu, kas piederējusi viņam pirms laulības, tāpat arī to mantu, ko viņš iegūst laulības laikā kā atsevišķu mantu (piemēram, ko saņēmis kā dāvinājumu, vai ar kuru aizstāta manta, kas iegādāta pirms laulības noslēgšanas).

Viss, ko laulības laikā laulātie iegūst kopīgi vai viens no viņiem, bet ar abu laulāto līdzekļiem vai ar otra laulātā darbības palīdzību, ir abu laulāto kopīga manta. Šaubu gadījumā jāpieņem, ka šī manta pieder abiem laulātajiem līdzīgās daļās.

Ja laulātie var vienoties par mantas sadali, tad tiek noteikta šīs mantas aptuvenā vērtība, un otram laulātajam tiek izmaksāta šīs mantas vērtība naudā. Ja nav iespējams vienoties par kopmantas sadali, tad tiek celta prasība tiesā. 

02

Cik tas maksā?

  • Darba izmaksas tiek noteiktas tikai pēc iepazīšanās ar dokumentiem.
  • Pirms darba uzsākšanas informējam par visām iespējamajām izmaksām.
Pieteikties!
[contact-form-7 404 "Not Found"]
×