Lai uzsāktu procesu, ir jāatbilst šādām prasībām:

 • Persona pēdējos sešus mēnešus ir bijusi LR nodokļu maksātāja, un pēdējos desmit gadus nav bijis pasludināts maksātnespējas process;
 • Personai ir konstatējama kāda no maksātnespējas pazīmēm:
 • Personai nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām ir iestājies izpildes termiņš, un parādsaistības kopā pārsniedz 5000 EUR;
 • Saistībā ar pierādāmiem apstākļiem (piemēram, samazinās personas ienākumi, zaudēts darbs u.c.) personai nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistības kopā pārsniedz 10 000 EUR.

 

Kā norit process?

Fiziskās personas maksātnespējas procesu secīgi veido bankrota procedūra un saistību dzēšanas procedūra.

 • Bankrota procedūras ietvaros tiek realizēta visa parādnieka manta, un no tās realizācijas iegūtie līdzekļi tiek novirzīti kreditoru prasījumu apmierināšanai, izņemot Civilprocesa likumā noteikto mantu, uz kuru nevar vērst piedziņu.
 • Saistību dzēšanas procedūras ietvaros fiksēta parādnieka ienākumu daļa tiek novirzīta kreditoru prasījumu apmierināšanai, un pēc saistību dzēšanas procedūras termiņa beigām tiek dzēstas šīs procedūras ietvaros nesegtās saistības.

Tādējādi iegūstam vēlamo – tiek dzēstas visas saistības. Normatīvie akti noteic, ka ne visas saistības, piemēram, kriminālsodi un administratīvie sodi, ir dzēšamas, piesakot maksātnespēju.

 

Kas jāņem vērā?

Lai uzsāktu procesu, ir jāatbilst šādām prasībām:

 • Persona pēdējos sešus mēnešus ir bijusi LR nodokļu maksātāja, un pēdējos desmit gadus nav bijis pasludināts maksātnespējas process;
 • Personai ir konstatējama kāda no maksātnespējas pazīmēm:
 • Personai nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām ir iestājies izpildes termiņš, un parādsaistības kopā pārsniedz 5000 EUR;
 • Saistībā ar pierādāmiem apstākļiem (piemēram, samazinās personas ienākumi, zaudēts darbs u.c.) personai nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistības kopā pārsniedz 10 000 EUR.

 

Cik tas maksā?

 • Valsts nodeva – 70 EUR.
 • Administratora depozīts – 1000 EUR.
 • Dokumentu sagatavošana – 600 EUR + PVN (iekļauta arī sākotnējās konsultācijas maksa 100 EUR).

Sazinies ar mums un piesakies konsultācijai!

Sazināties

Sazinies ar mums