Laulības šķiršanas process var būt gan emocionāli, gan finansiāli grūts laiks, tādēļ visas formalitātes vislabāk uzticēt profesionāliem juristiem. Laulības šķiršana nav tikai kopdzīves un laulības pārtraukšana, procesa gaitā tiek izskatīti arī citi jautājumi – laulībā dzimuša bērna aizgādība, bērna uzturlīdzekļi (alimenti) un kopīgās mantas sadale. Laulību nešķir, ja šie jautājumi nav iekļauti prasības pieteikumā vai nav atrisināti pirms laulības šķiršanas. Plašāk par laulības šķiršanas procesu, saistītajiem jautājumiem, kā arī par visiem nepieciešamajiem dokumentiem jums pastāstīs konsultācijas laikā.

Kā norit process?

Saskaņā ar Civillikuma 72. pantu par izirušu tiek uzskatīta laulība, ja laulātie vismaz trīs gadus dzīvo šķirti. Ja laulātie dzīvo šķirti mazāk nekā trīs gadus, tiesa laulību var šķirt tikai konkrētos gadījumos.

Prasības pieteikums par laulības šķiršanu ir jāsagatavo saskaņā ar Civilprocesa likuma 128. un 235.1. pantu. Prasītājam ir jāsagatavo pieteikums brīvā formā, īpašas veidlapas nav. Prasības pieteikumu var iesniegt dažādi – personīgi, sūtot pa pastu vai elektroniski. Taču katrs laulības šķiršanas gadījums ir individuāls, līdz ar to arī atšķirsies pievienojamie dokumenti, tādēļ ļoti noderīgi ir vērsties pie jurista.

 

Kas jāņem vērā?​

Šķirot laulību, katrs laulātais patur mantu, kas piederējusi viņam pirms laulības, tāpat arī to mantu, ko viņš iegūst laulības laikā kā atsevišķu mantu (piemēram, ko saņēmis kā dāvinājumu, vai ar kuru aizstāta manta, kas iegādāta pirms laulības noslēgšanas).

Laulības šķiršanai juristu iesaiste ir nepieciešama tikai tādā gadījumā, ja laulātie savstarpēji nevar vienoties par laulības šķiršanu. Ja abi laulātie var savstarpēji vienoties par laulības šķiršanu, tad laulību šķirt var pie notāra. Sev tuvāko notāru meklējiet te: https://www.latvijasnotars.lv/notaries_map 

Cik tas maksā?

  • Darba izmaksas tiek noteiktas tikai pēc iepazīšanās ar dokumentiem.
  • Pirms darba uzsākšanas informējam par visām iespējamajām izmaksām.

Sazinies ar mums un piesakies konsultācijai!

Sazināties

Sazinies ar mums