Pieredze rāda, ka tikai 5 no 100 līgumiem spēj aizsargāt klienta intereses un tiesības, tāpēc Jurists ABC piedāvā saviem klientiem šādus juridiskos pakalpojumus līgumu izstrādāšanas jomā:

 • Visu veidu līgumu un līgumu pielikumu izstrādāšana vai korekcija (pirkuma, nomas, īres, dāvinājuma, patapinājuma, rokasnaudas, aizdevuma, galvojuma, uzņēmuma, darba līgumu, pielikumu, pieņemšanas – nodošanas aktu, vienošanās un citu juridisku dokumentu izstrādāšana);
 • Konsultācijas par juridisko dokumentu grozīšanu, pārtraukšanu, izbeigšanu vai interpretēšanu;
 • Klienta interešu pārstāvēšana līguma noslēgšanas vai laušanas gadījumā;
 • Līgumu reģistrācija Latvijas Republikas institūcijās;
 • Juridiskā palīdzība līgumisku strīdu tiesas un ārpustiesas izšķiršanā.

 

Kā norit process?

 • Iepazīstamies ar klienta vēlmēm.
 • Nosakām darba uzdevumus.
 • Sagatavojam visus nepieciešamos dokumentus.
 • Piesaistām partnerus, ja nepieciešams līguma tulkojums dažādās valodās.

 

Kas jāņem vērā?

Līguma noslēgšana bez jurista palīdzības var būt ļoti sarežģīts process, un ir viegli neievērot kādu nozīmīgu aspektu vai tikt apmuļķotam. Tādēļ iesakām vienmēr vērsties pie profesionāļiem un nenonākt situācijā, kur parakstītais līgums atstāj neatgriezeniski negatīvu iespaidu uz jūsu dzīvi, jo likums nosaka: „Tiesīgi noslēgts līgums uzliek līdzējam pienākumu izpildīt apsolīto, un ne darījuma sevišķais smagums, ne arī vēlāk radušās izpildīšanas grūtības nedod vienai pusei tiesību atkāpties no līguma, kaut arī atlīdzinot otrai zaudējumus.”

 

Cik tas maksā?

Precīzas darba izmaksas tiek noteiktas tikai pēc iepazīšanās ar dokumentiem, un pirms darba uzsākšanas informējam par visām iespējamajām izmaksām.

 • Līguma izstrāde – no 200 EUR.
 • Līguma koriģēšana – no 50 EUR.

Sazinies ar mums un piesakies konsultācijai!

Sazināties

Sazinies ar mums