Sniedzam visu nepieciešamo palīdzību, lai veiksmīgi saņemtu atstāto mantojumu vai atrisinātu strīdus starp radiniekiem, kas radušies atstātās mantas dēļ. Mantojums tiek atklāts ar mantojuma atstājēja nāvi vai ar viņa izsludināšanu par mirušu ar tiesas lēmumu. Mantojuma pāreja notiek, vai nu pārņemot mantojumu valdīšanā, vai ar lūguma iesniegšanu tiesā apstiprināt mantiniekus, resp., atzīt pēdējās gribas rīkojumu (testamentu) par spēkā stājušos.

 

Kā norit process?

  • Iepazīstamies ar klienta situāciju.
  • Nosakām darba uzdevumus.
  • Sagatavojam visus nepieciešamos dokumentus.

 

Kas jāņem vērā?

  • Latvijā notāri nemeklē mirušā cilvēka potenciālos mantiniekus – mantiniekiem pašiem pie zvērināta notāra ir rakstiski jāizsaka vēlme mantot.
  • Mantošanas iesniegumu ieteicams iesniegt ne vēlāk kā divus mēnešus pēc tuvinieka nāves.
  • Tikai pēc mantinieka noteiktā kārtībā apliecināta rakstiska iesnieguma saņemšanas zvērināts notārs ir tiesīgs uzsākt mantojuma lietu.
  • Mantošanas iesniegums jāiesniedz zvērinātam notāram, kurš praktizē tajā apgabaltiesas darbības teritorijā, kur bija mantojuma atstājēja pēdējā deklarētā dzīvesvieta.
  • Vidējais mantojuma lietas izskatīšanas ilgums Latvijā ir 3,5 mēneši.

 

Cik tas maksā?

  • Darba izmaksas tiek noteiktas tikai pēc iepazīšanās ar dokumentiem.
  • Pirms darba uzsākšanas informējam par visām iespējamajām izmaksām

Sazinies ar mums un piesakies konsultācijai!

Sazināties

Sazinies ar mums