Ja esat saņēmis Jurists ABC paziņojumu par parādsaistībām, tad veiciet parāda apmaksu līdz paziņojumā norādītajam datumam un uz paziņojumā norādītajiem rekvizītiem, jo kavēšanās ar parāda nomaksu pasliktinās Jūsu kredītvēsturi, kā arī parāda summa turpinās pieaugt attiecīgi Jūsu noslēgtā līguma nosacījumiem. Jautājumu gadījumā lūdzu nekavējoties sazinieties zvanot uz vēstulē norādītajiem tālruņa numuriem.

Kreditors ir pilnvarojis Jurists ABC pārstāvēt savas intereses un veikt parāda ārpustiesas atgūšanu no saviem parādniekiem.

Ja pēc Jurists ABC pieprasījuma netiek savlaicīgi nomaksāts parāds, informācija par Jūsu parādsaistībām tiks iekļauta parādnieku reģistros, kā arī parāda summa turpinās pieaugt attiecīgi Jūsu noslēgtā līguma nosacījumiem. Papildus visam, lieta var tikt virzīta uz tiesu vai arī tikt ierosināta maksātnespēja.
Parādu ir iespējams maksāt pa daļām, iepriekš telefoniski vienojoties ar parādu piedziņas speciālistu un sastādot parāda atmaksas grafiku. Aicinām sazināties zvanot +371 27279999, vai aizpildot saziņas formu zemāk, lai noskaidrotu, kādu parāda atmaksas grafiku varam Jums piedāvāt.
Jā, parādsaistības iespējams nokārtot ātrāk, nekā esat vienojies ar Jurists ABC, bet noteikti informējiet par to Jurists ABC, lai izvairītos no iespējamiem pārpratumiem un neskaidrībām.

Saskaņa ar Paradu ārpustiesas atgūšanas likuma nosacījumiem, parādu atgūšanas izdevumus apmaksā parādnieks, jo tieši viņa darbības vai bezdarbības rezultātā radušies papildus izdevumi apmaksas saņemšanai par sniegtajiem pakalpojumiem.

Jums var pieprasīt segt parādu atgūšanas izdevumus, ja parāds nav samaksāts līdz rēķinā noteiktajam datumam un, ja tas maksāts pēc sākotnējā rēķina. Gadījumā, ja šis rēķins apmaksāts pēc noteiktā termiņa, var būt izveidojušies papildus izdevumi.
Pirmstiesas parādu piedziņas gadījumā parādniekam jāmaksā tikai līgumā paredzētais (parasti pamatsumma, līgumsods un parāda atgūšanas izdevumi ), taču tiesvedības gadījumā parādnieka izdevumi palielināsies un parādniekam būs jāsedz arī tiesāšanās izdevumi. Ja parāds netiks samaksāts arī pēc tiesas sprieduma, klāt vēl nāks arī tiesu izpildītāja aprēķinātie ar tiesas sprieduma izpildi saistītie izdevumi.

Ja parāds ir nomaksāts, tad maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju lūdzam nosūtīt mums uz e-pastu inkaso@juristsabc.lv tas ļaus izvairīties no pārpratumiem turpmāk.

Šādā gadījumā lūdzam mūs nekavējoties informēt, zvanot uz +371 27 27 99 99 vai rakstot e-pastu uz inkaso@juristsabc.lv, klāt pievienojot maksājumu apliecinājumus vai citus dokumentus, kas ir saistīti ar konkrēto parāda lietu.

Forma saziņai

[contact-form-7 404 "Not Found"]
×