Uzņēmuma maksātnespējas process

Uzņēmuma maksātnespējas process

04

Pakalpojuma apraksts

Maksātnespējas process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, lai:

  • Atjaunotu maksātnespējas subjekta maksātspēju un aizsargātu kreditoru kopuma intereses, piemērojot izlīgumu vai sanāciju;
  • Aizsargātu kreditoru kopuma intereses, piemērojot bankrota procedūru.

Latvijā maksātnespējas procedūru nosaka Maksātnespējas likums. Tā mērķis ir veicināt finansiālās grūtībās nonākuša parādnieka saistību izpildi un, ja iespējams, maksātspējas atjaunošanu, piemērojot likumā noteiktos principus un tiesiskos risinājumus. Likums attiecas gan uz juridisko, gan uz fizisko personu maksātnespēju.

01

Kā norit process?

Juridiskās personas maksātnespējas procesu var iesniegt pats uzņēmums, uzņēmuma kreditors vai uzņēmuma darbinieks, kam nav izmaksāta darba alga.

Kreditors var iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu šādos gadījumos:

  • Ja tiesu izpildītājs nevar piedzīt parādu no uzņēmuma;
  • Ja uzņēmums – sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība – nav nokārtojusi vienu vai vairākas parādsaistības ne mazāk kā 4268 eiro apmērā
  • Ja cita juridiskā persona, personālsabiedrība vai individuālais komersants nav nokārtojis vienu vai vairākas parādsaistības ne mazāk kā 2134 eiro apmērā.

Juridiskās personas maksātnespējas process tiek uzsākts ar dienu, kad tiesa ar nolēmumu pasludinājusi maksātnespējas procesu, un noris līdz dienai, kad tiesa pieņem lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu

03

Kas jāņem vērā?

Lai uzsāktu procesu, ir jāatbilst šādām prasībām:

  • uzņēmums pēdējos 6 mēnešus ir bijis Latvijas Republikas nodokļu maksātājs, un pēdējos 10 gadus nav bijis pasludināts maksātnespējas process;
  • uzņēmumam nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām ir iestājies izpildes termiņš, un parādsaistības kopā pārsniedz 4268 EUR.

Ja ir vēlme pieteikt maksātnespējas procesu citam uzņēmumam (savam parādniekam), ir spēkā šī pati parāda summa (4268 EUR). Abos gadījumos var atšķirties tikai valsts nodevas.

Ieteicams pieteikties uz konsultāciju, kurā, izpētot jūsu konkrēto situāciju, varēsim rast labāko risinājumu.

02

Cik tas maksā?

  • Valsts nodeva – 70 EUR.
  • Administratora depozīts – 860 EUR.
  • Dokumentu sagatavošana – 500 EUR + PVN (iekļauta arī sākotnējās konsultācijas maksa 100 EUR).
Pieteikties!
[contact-form-7 404 "Not Found"]
×